mar lunar

f
Astronomia

Cadascuna de les extenses planes de coloració fosca que presenta la superfície de la Lluna.

Les dades i els materials obtinguts gràcies als vols tripulats Apollo han demostrat que són constituïdes, principalment, per roques basàltiques i per una capa de regolita d’uns quants metres de profunditat constituïda per fragments de roques, per petits cristalls i per pols, la qual cosa dóna lloc a un sòl bastant compacte. Hom tambe observà que les mars no son perfectament llises, sinó qu presenten nombrosos accidents de petites dimensions.