mar territorial

m
Geografia

Espai marítim sotmès a la sobirania d’un estat.