maraca

maraca (es), maraca (en)
f
Música

Instrument idiòfon de percussió indirecta consistent en un recipient generalment esfèric que conté llavors, grans de sorra o de qualsevol altra matèria dura.

L’executant sosté un recipient a cada mà mitjançant un mànec i els agita rítmicament. És un instrument popular a l’Amèrica del Sud, i hom l’empra especialment en la música lleugera.