marbre de Paros

Secció central del marbre de Paros

Nom amb el qual és anomenada una crònica, gravada en marbre, trobada en estat fragmentari a l’illa de Paros.

Registra sumàriament esdeveniments politicomilitars, notícies sobre la història literària, fets relatius a Atenes, invencions i descobertes. De cadascun dels fets és precisada la data, advertint de quants anys el fet és anterior a l’arcontat de Diognet (264-263 aC, any que fou redactada), i, bé que la cronologia no és sempre exacta, les notícies que ofereix, per manca d’altres fonts, són molt valuoses.