Marc Livi Drus

Marcus Livius Drusus
(?, aprox. 130 aC — ?, 91 aC)

Polític romà.

Fou tribú de la plebs (91 aC). Els seus intents de reforma (lex judicialis, lex agraria i, sobretot, la rogatio livia, que concedia als itàlics la ciutadania romana) provocaren a Roma una sèrie de tumults en un dels quals morí assassinat i la guerra amb les ciutats itàliques.