marcionita

f
m
Cristianisme

Membre de l’església fundada per Marció (s II), estesa per l’imperi Romà, Aràbia i Pèrsia.

Els marcionites persistien encara al s V, però acabaren essent absorbits pel maniqueisme, atesa l’afinitat de llurs concepcions dualístiques.