Margarida de Descatllar i de Descatllar

(Clermont Pouyguilhès, Gascunya, 1906 — ?, Rosselló, 23 de febrer de 2000)

Mecenes.

Propietària rural a Illa, Rosselló, es dedicà a la promoció de la llengua i de la cultura catalanes. Fundà a Perpinyà la Biblioteca Catalana (1974) i l’Escola Popular Catalana, amb cursos de català per correspondència i directes, de preparació al títol de la JAEC de Barcelona.

Les dues institucions, fusionades, publicaren tres quaderns d’una Grammaire basique de langue catalane i edità Rebrolls, butlletí de la Biblioteca, i Entre tots ho farem tot, butlletí dels alumnes de l’Escola. També convocaren premis de narració i d’altres disciplines des del 1980.