Marià de Sabater i de Vilanova

(Cervera, Segarra, 1757 — ?, 1837)

Escriptor i polític.

Primer marquès de Capmany (1798). Fill i hereu d’Ignasi de Sabater i d’Oriol, senyor de Vergós-Garrejat, Queraltill, Rabassa, Palamós, l’Astor, Durban i Balsareny de Segarra, i d’Anna Manuela de Vilanova i de Roset, baronessa de Capmany. Durant la guerra del Francès presidí la Junta de Defensa de Cervera (d’on fou regidor perpetu) i fou governador del corregiment. Publicà, anònimament, Converses tingudes entre dos honrats pagesos catalans... sobre los sucesos més importants de la defensa de Catalunya, que fou reeditada diverses vegades. També publicà Breu resumen de la historia del Santo Misterio de Cervera. Deixà inèdites unes Noticias históricas de la fidelísima ciudad de Cervera.