Maria Voce

(Aiello Calabro, Calàbria, 16 de juliol de 1937)

Maria Voce

Advocada italiana, líder del moviment dels Focolars.

Estudià teologia i dret canònic. L’any 2008 succeí Chiara Lubich, fundadora dels Focolars, al capdavant d’aquest moviment dedicat a impulsar la pau i la comunió entre les persones de diferents creences, i es convertí en l’única dona al món que presideix un moviment eclesial. És membre de l’Escola Abbá, un centre d’estudis interdisciplinari.