Marian Anderson

(Filadèlfia, Pennsilvània, 27 de febrer de 1902 — Portland, Oregon, 8 d’abril de 1993)

Contralt nord-americana, deixebla de Giuseppe Boghetti.

El 1933 anà a Europa per continuar la seva formació i el 1935 actuà amb èxit per gairebé tots els països d’aquest continent. El mateix any tornà als EUA. El seu repertori comprengué tant negro-spirituals com obres dels romàntics alemanys. Fou la primera cantant de color admesa al Metropolitan Opera House de Nova York (1955).