marinisme

m
Literatura

Corrent literari, caracteritzat pel preciosisme, l’èmfasi i la retòrica enginyosa.

Iniciat a la primera del s XVII amb el poeta Giambattista Marino, s’estengué ràpidament per tot Itàlia, i fins i tot arribà a influir les literatures europees del seu temps, on trobà correspondència amb altres tendències similars (gongorisme en la literatura castellana, eufuisme a Anglaterra, etc).