Maromme

Ciutat del departament del Sena Marítim, a l’Alta Normandia, França.

Suburbi de Rouen. Hi ha indústries químiques i farmacèutiques i filatures de cotó.