marquès
| marquesa

f
m
Història

Comte que governava un territori fronterer o marca.

Els governants de Gòtia i de Septimània també apareixen amb el títol de marquès. Al territori català els comtes de Barcelona, Urgell, Cerdanya, Pallars i Ribagorça empraren, amb el títol de comte, el de marquès. També, en funció de la defensa d’una frontera, apareix amb aquest títol (917) Ermenard.