Marquesa de Sable

Madeleine de Souvre

(Turena, 1599 — Port-Royal, 1678)

Nom amb què és coneguda Madeleine de Souvré, escriptora francesa.

Molt admirada per les seves qualitats intel·lectuals i la seva bellesa, obrí un saló que fou freqüentat per personalitats com Mme. de Sévigné, Mme. de La Fayette, La Rochefoucauld i altres. És autora d’unes Maximes (1678).