marquesa de Sévigné

Marie de Rabutin-Chantal

(París, 5 de febrer de 1626 — castell de Grignan, 17 d’abril de 1696)

La marquesa de Sévigné, de Pierre Mignard

© Fototeca.cat

Nom amb què és coneguda Marie de Rabutin-Chantal, escriptora francesa.

L’allunyament de la seva filla, quan aquesta es casà amb el comte de Grignan, motivà una abundant producció de Lettres (1725, amb successives recopilacions), si bé les seves cartes tingueren també altres destinataris, com Charles de Sévigné, Mme. de La Fayette, el seu cosí Bussy-Rabutin, etc. Aquesta correspondència reflecteix la vida de la cort de Versalles i de la vida provinciana durant l’època de Lluís XIV..