marquesat d’Argeleta

Títol concedit el 1885 a Lluís Beltran Escrivà de Romaní i Durai, diputat a corts per Olot, descendent dels Sabata que compraren la baronia d’Argeleta el 1519 a Ximèn Peres d’Arenós.

Continua dins la mateixa família.