marquesat de la Casta

Títol senyorial concedit a Aragó, el 1627, en ésser suprimit el comtat valencià d’Alaquàs, a Lluís Pardo de la Casta i Vilanova, primer comte d’Alaquàs i senyor del castell de la Casta.

El títol passà dels Pardo de la Casta als Lanti Della Rovere, als Manfredi i als Sanxis.