marquesat de la Vega

Títol concedit el 1707 pel rei arxiduc Carles III a Manuel de Mercader i de Calataiud.

Fou rehabilitat el 1916 per Antoni de Mercader i Vallier, fill del marquès de Malferit, amb la denominació de marquesat de la Vega de València.