Marratxí

Marratxí

© Fototeca.cat

Municipi de Mallorca, a la zona de contacte entre el Raiguer i es Pla, al límit amb el de Palma.

El terreny pla, d’origen eocènic, des Raiguer, que davalla suaument del puig de s’Estremera (ja dins el terme de Bunyola), és solcat per un dors de turons miocènics (mont Blanc, 236 m alt.). Les aigües de pluja són drenades vers la badia de Palma pel torrent de Bunyola (límit occidental amb el terme de Palma) i pel torrent de sa Cova Negra, que arriba del NE i forma, amb l’anterior, el torrent Gros. A part unes 200 ha de pineda (pi blanc) i 470 ha de garriga (la més coneguda, la de son Caulelles, al SE), el sòl agrari és ben conreat (55 % del terme). Hi predominen els fruiters de secà amb 2 091 ha (ametllers, garrofers i figueres). El 89,7 % de la terra útil és explotada directament pels seus propietaris. La ramaderia, complementària de l’agricultura, tenia el 1982, uns 140 caps de bestiar boví, 240 d’oví, uns 45 de porcí i més d’un centenar d’aviram. La indústria ha heretat la tradició menestral dels atuells de terrissa de Pòrtol i sa Cabaneta; aquesta indústria (amb la de vidre, ceràmica i productes del ciment) ocupava el 1977 uns 90 treballadors, i la de la construcció uns 200. Les indústries alimentàries, centrades (com totes les altres) en es Pont d’Inca, ocupen uns 150 treballadors, la tèxtil i de confecció uns 130 i els transformats metàl·lics uns 145. Els serveis són, en part, subsidiaris de Palma, com és el cas de l’aeròdrom de Son Bonet, que és dins el terme, militar però afectat al tràfic civil fins el 1959, quan entrà en servei el de Son Sant Joan; d’aleshores ençà radica a Son Bonet l’aeroclub de Mallorca. La vila (40 h [1981]; 133 m alt.), dita popularment Marratxinet , és dalt un turó, prop del terme de Santa Maria. El seu procés de despoblament, a favor dels altres nuclis del municipi (la capital efectiva és, des del 1864, al poble de sa Cabaneta), ha restat, en part, deturat darrerament per la reconstrucció de cases velles per a residència secundària de ciutadans o estrangers. Marratxí fou donat, en el Repartiment, al bisbe de Barcelona; la parròquia fou erigida el 1248. El municipi comprèn, a més, el poble de Pòrtol i els barris des Pont d’Inca (unit pràcticament a Palma) i es Pla de Na Tesa. Cada un d’aquests nuclis ha estat constituït modernament en parròquia; abans, la de Marratxí era Sant Marçal, actual parròquia de sa Cabaneta.