Mars

Sèrie de sondes d’exploració automàtica del planeta Mart llançades per l’URSS.

Similars a les sondes Mariner (EUA), eren més pesants, amb capacitat d’enviar un mòdul fins a la superfície planetària, però no tenien tanta qualitat telefotogràfica. El Mars 2 i el Mars 3, destinats a Mart, foren llançats pel maig del 1971, i, ja en òrbita al voltant d’aquest planeta, una part de la sonda se separà i descendí fins al sòl; la del Mars 2 hi deixà l’emblema de la falç i el martell (27 de novembre de 1971). Ni la part del Mars 2 ni la del 3 pogueren transmetre dades útils, després d’haver aterrat. El Mars 4 i el Mars 5, que foren llançats pel juliol del 1973, amb una missió únicament orbital, aconseguiren d’enviar imatges i dades físiques del seu medi ambient. El Mars 6 i el Mars 7, llançats per l’agost del 1973, intentaren de dipositar un equip experimental sobre la superfície del planeta. El del Mars 6 envià algunes dades sobre la composició de l’atmosfera de Mart, però deixà de funcionar en prendre terra; el del Mars 7 no encertà el planeta.