Marta

(Betània?, segle I — Betània?, segle I)

Personatge bíblic del Nou Testament.

Germana de Llàtzer i de Maria, ha estat tradicionalment considerada com a prototip de la vida activa. Segons la llegenda, després de la mort de Jesús anà, amb els seus germans, a Provença (Avinyó i Tarascó), on el seu culte és molt difós. La seva festa se celebra el 29 de juliol.