martensita

f
Tecnologia

Solució sòlida sobresaturada de carboni o carbur de ferro en ferro alfa.

Hom l’obté mitjançant un refredament ràpid de l’acer des d’una temperatura elevada. És el component característic de l’acer trempat; la seva resistència, que varia amb el contingut de carboni, va de 170 a 250 kg/mm2, i l’allargament és de 2,5 a 0,5%; té una duresa Rockwell de 50 a 68. Observada amb el microscopi, en l’acer en què l’austenita no s’ha transformat totalment, hom distingeix les agulles de martensita sobre el fons blanc d’austenita, però si la transformació d’aquesta en martensita ha estat completa l’observació esdevé molt més difícil.