Martha Rosler

(Brooklyn, Nova York, 1947)

Artista nord-americana.

El seu treball s’inicià al final dels anys seixanta i es produí essencialment amb fotografia, vídeo i, en menor mesura, performance. Tota la seva obra és lligada a una reflexió teòrica que desenvolupa en els seus escrits, de manera que les obres tenen un vessant assagístic. Li interessa la interacció entre l’art i la societat. Les seves primeres sèries de fotomuntatges del final dels seixanta respongueren a una voluntat de reacció davant la situació política, la guerra del Vietnam, i també a una crítica de la representació del discurs feminista. Posteriorment aparegué la reflexió sobre la ciutat i l’anàlisi crítica de les transformacions de l’espai urbà, l’homogeneïtzació de les àrees metropolitanes i les condicions culturals i d’intercanvi econòmic que impliquen. El conjunt de la seva obra es mostrà al MACBA, en una exposició celebrada des del final del 1999 fins al principi del 2000.