Martín Bernat

mestre d’Alfajarín

(?, segle XV — ?, segle XV)

Pintor aragonès conegut abans per Mestre d’Alfajarín, actiu entre el 1469 i el 1497, deixeble destacat de Bartolomé Bermejo.

El 1475 féu el retaule de Sant Martí, de Daroca. Entre el 1482 i el 1489 apareix associat amb el pintor Miquel Ximénez. Són obra de Martín Bernat les millors taules del retaule de la Santa Creu, de Blesa, i les del retaule dels Talavera (1493), a la catedral de Tarassona. A Barcelona hom en conserva una taula amb la representació de la Mare de Déu i l’Infant (col·lecció Milà).