Martin Chalfie

(Chicago, Illinois, 1947)

Martin Chalfie

© Universitat de Columbia

Bioquímic nord-americà.

Doctorat el 1977 a la Universitat de Harvard. Professor a la Universitat de Columbia des del 1982, els seus estudis s’han centrat en el desenvolupament de les cèl·lules nervioses a partir del nematode Caenorhabditis elegans* , i en investigacions amb aquesta espècie aïllà el gen de la proteïna de la fluorescència verda (GFP; Green Fluorescent Protein), i en demostrà el valor com a marcador genètic (1994). La comprensió del mecanisme luminescent de la GFP ha fet possible utilitzar-la en el diagnòstic mèdic i en altres aplicacions tècniques, motiu pel qual li fou atorgat el premi Nobel de química l’any 2008 (compartit amb Osamu Shimomura i Roger Yonchien Tsien ).