Martín Codax

(Vigo?, segle XIII — Vigo?, segle XIII)

Poeta gallec.

El 1914 en fou descobert un manuscrit amb set cançons, ja conegudes pels apògrafs italians, sis de les quals amb notació musical. La seva poesia gira al voltant del tema mariner a Vigo.