marxa atlètica

marxa
f
Esport

Modalitat de l’atletisme practicada per carretera o pista consistent a marxar a pas lleuger, talment que un peu o altre estigui sempre en contacte amb el sòl; per a poder aconseguir una cadència de pas ràpid, els marxadors han d’adoptar una posició un xic forçada.

La distància a recórrer oscil·la entre 3 i 100 km. Les distàncies més habituals són les de 20 i 50 km, que constitueixen proves olímpiques des del 1912 i el 1932, respectivament. Els darrers rècords d’aquestes distàncies en pista (car en les proves de carretera els recorreguts són variables) foren assolits l’any 1975 per B. Kannenberg (de la RF d’Alemanya), amb 1 h 25´45´´i 3 h 56´51´´, respectivament.