marxandatge

m
Art

Relació comercial establerta, en exclusiva o no, entre un marxant i un artista, sovint a sou, anomenat en l’argot poulain, per a la promoció, venda i difusió de les obres d’aquest.