Mary Wollstonecraft

(Londres, 1759 — Londres, 1797)

Assagista i novel·lista anglesa.

A desgrat de l’interès que pot desvetllar la seva producció narrativa, el seu lloc històric està en la condició de capdavantera —juntament amb Olympe de Gouges— de l’advocació dels drets de les dones, plasmada en la seva obra, ja clàssica, A Vindication of the Rights of Woman (1792), text vàlid encara. Dona d’una vida difícil, viatjà a París per veure de prop les conseqüències de la Revolució (1792), ciutat en la qual conegué un americà, Gilbert Imlay, amb el qual tingué una filla, Fanny. Intentà d’establir una escola amb nous mètodes d’ensenyament per a les noies a Newington Green (Londres). Fracassada l’experiència, féu d’institutriu a la família de lord Kingsborough, a Irlanda. Acomiadada, tornà a Londres i es relacionà amb el cercle de radicals de l’editor Johnson (que incloïa William Godwin, William Blake i Tom Paine), editor per al qual féu un bon nombre de traduccions i treballs editorials. En la seva obra narrativa hi ha un bon nombre de les seves opinions teòriques, com es pot veure en la novel·la Mary (1788). Figura polèmica encara avui, entrà en una relació lliure amb Godwin, que acabà en matrimoni a causa de la filla que esperava, Mary (Mary Wollstonecraft Shelley). Sense A Vindication fóra difícil d’imaginar l’efervescència de lluites feministes del s XIX, que, partint d’Anglaterra, s’estengueren per tot el món.