Mas de Giner

Edifici del municipi de Tortosa (Baix Ebre).