Mas de l’Esquerrer de Baix

Edifici del municipi de Vilanova i la Geltrú (Garraf).