Mas Galí

Disseminat del municipi de Gurb (Osona).