Maso di Banco

(?, ? — ?, segle XIV)

Pintor italià, documentat a Florència del 1341 al 1353.

Fou un dels deixebles més destacats de Giotto di Bondone. Hom li atribueix els frescs de la capella Bardi (basílica de Santa Croce, Florència) amb escenes de la vida de sant Silvestre, on és palès l’estil solemne i expressiu del mestre Giotto.