massa molecular

f
Química

Massa d’una molècula individual.