Massachusetts

Estat del NE dels EUA, a la regió de Nova Anglaterra.

La capital és Boston. El relleu va des d’unes muntanyes de tipus apalatxià, a l’W (Hoosac Range), a un peneplà i una costa molt retallada, a l’E. El clima és temperat fred, amb una mitjana de -1,1°C al mes de gener i de 22,9°C al mes de juliol; la pluviositat, a Boston, és de 1 086 mm anuals. La població assoleix una densitat molt elevada (288 h/km2). El sector primari és una de les fonts principals de riquesa, amb una agricultura i una ramaderia molt desenvolupades i amb una explotació pesquera notable. Fou un dels primers estats on foren instal·lades indústries, que continuen essent molt importants, especialment la tèxtil. És també un dels centres mundials d’alta tecnologia, sector on destaca l’estreta col·laboració de la indústria amb el Massachusetts Institute of Technology. Hi ha diverses universitats (entre les quals les de Boston i Harvard, una de les primeres del país). Boston constitueix el port més important dels EUA a l’Atlàntic. El primer establiment europeu fou fundat pels emigrants arribats amb el Mayflower a Plymouth (1620). Durant el s. XVII molts puritans anglesos perseguits s’hi refugiaren, i la colònia aviat esdevingué un focus cultural amb la Universitat de Harvard (1636) i el primer diari nord-americà, el News-letters (Boston, 1704). El desenvolupament cultural i econòmic féu de Massachusetts la colònia capdavantera del moviment independentista (Boston Tea-party, 1773). El 1788 Massachusetts ratificà la constitució federal.