Massachusetts Institute of Technology

MIT (sigla)

Institució científica per a la investigació i l’ensenyament de postgraduats, fundada a Boston el 1861 i traslladada a Cambridge el 1916.

Consta de 26 departaments, que cobreixen totes les branques de l’enginyeria, l’arquitectura, les ciències naturals, la lingüística, la filosofia, la psicologia i la politicologia. En les seves instal·lacions més importants hi ha un reactor nuclear, laboratoris d’investigació electrònica i de servomecanismes, túnels aerodinàmics supersònics, centre d’estudi de ciències de la comunicació, etc.