massatge cardíac

m

Massatge efectuat al cor.

Pot ésser directe, prèvia incisió sota l’apèndix, o extern, fent pressió amb el palmell de la mà damunt l’estern. És una maniobra de recuperació funcional que hom aplica en casos d’aturada cardíaca.