Massava

Localitat de l’oblast’ de Sverdlovsk (Rússia).