mastectomia

f

Extirpació parcial o total de la glàndula mamària.