mastòcit

m
Biologia

Varietat de leucòcit amb grànuls basòfils en el protoplasma caracteritzat per la intensa metacromàsia en els colorants derivats de l’anilina.