masturbació

masturbación (es), masturbation (en)
f
Medicina

Acció i efecte de masturbar o masturbar-se.

L’estimulació pot ésser manual, per refrec o mitjançant instruments mecànics molt variats, i sol anar acompanyada de fantasies eròtiques; quan és aconseguida mitjançant la sola imaginació hom en diu masturbació psicològica. Bé que ha estat objecte de severes prohibicions morals i socials en certes cultures —com és ara la judeocristiana— , la masturbació és reconeguda com una pràctica universal i, per això mateix, com una forma natural de la sexualitat sense conseqüències negatives —llevat dels casos patològics— sobre la persona. Impròpiament, hom en diu també onanisme.