Masuri Sabí

Masurius Sabinus (la)

(?, segle I dC — ?, segle I dC)

Jurisconsult romà.

Obtingué de Tiberi el ius respondendi. Deixeble d’Ateu Capitó, donà el seu nom a l’escola fundada pel seu mestre ( sabinià). Sistematitzà l’antic dret romà (Libri tres iuris civilis), recollí les opinions dels antics juristes (ad Vitellium), escriví dos o més llibres de Responsa i els Libri memorabilium, els Fasti i els Commentarii de indigenis.