matemàtic
| matemàtica

f
m
Matemàtiques

Persona versada en matemàtica.