maternitzar

tr

Tractar (la llet de vaca) per fer-la semblant a la materna i aplicable a la lactància.