Mateu

(?, ? — ?, ?)

Mateu, evangelista, acompanyat per la figura de l’home

© Corel Professional Photos

Un dels dotze apòstols.

Segons el text del primer evangeli, era un publicà de Cafarnaüm, que deixà el seu ofici per acompanyar Jesús. Al moment de la seva conversió, Lluc (potser també Marc) li donà el nom de Leví. Segons la tradició antiga, Mateu fou el primer d’escriure un evangeli, que, tanmateix, no correspon exactament a l’evangeli que ara porta el seu nom. El seu símbol iconogràfic, basat en la visió del profeta Ezequiel, és una figura d’home. La seva festa se celebra el 21 de setembre.