Maties

Macià

(?, ? — ?, ?)

Apòstol.

Proposat com un dels dos candidats per a substituir Judes entre els apòstols, fou designat per sorteig. La seva festa se celebra el 14 de maig.