Matilde Bonaparte

(Trieste, 1820 — París, 1904)

Filla de Jeroni Bonaparte i neboda de Napoleó.

Es casà (1841) amb el príncep rus Anatoli Demidov. Durant el Segon Imperi tingué, a París, un actiu saló artístic i literari.