matrilineal

adj
Antropologia

Dit del grup social (llinatge, clan, etc) i del sistema d’organització en què el parentiu i la pertinença al grup són determinats per un tipus de descendència que segueix la línia materna.

El sistema matrilineal, també anomenat matrilinealisme, comporta així mateix l’herència dels béns materns i el fet que el control i l’educació dels fills corresponguin al germà gran de la mare i no al pare.