matriu mitocondrial

f
Biologia

Espai intern dels mitocondris.