matriu singular

f
Matemàtiques

Matriu no invertible.